Social Media beginnen steeds meer af te wijken van hun oorspronkelijk bestaandsdoel, namelijk een plaats bieden waar men digitaal kan samenkomen. Steeds meer en meer social media volgen de visie van facebook. Dit betekent meer dan een digitale samenkomst, maar het uitwisselen van foto’s, direct messaging, … .

Twitter en Instagram zijn enkele voorbeelden van deze evolutie. Het is een evolutie met drastische gevolgen, zo zullen steeds meer social media dezelfde voordelen aanbieden en op elkaar gelijken.

social_media_blur

Dit heeft invloed op de marketing. Sinds meer en meer social media op elkaar gelijken is het ook voor de marketeer makkelijker om dezelfde boodschap in hetzelfde hoesje te verspreiden waar men vroeger de boodschap moest aanpassen aan het karakter en specificaties van het medium. Dit kan leiden tot minder creativiteit en innovatie.

Het ziet er volgens de auteur naar uit dat we in de toekomst  identieke social media gaan krijgen met dezelfde arketingopportuniteiten.

Voor het volledige artikel, klik hier.

(Dunn, 2013)

Advertentie