In Nederland bezit 67% een smartphone en 53% een tablet.

Facebook is met ruim 9 miljoen Nederlanders met een account het grootste social media kanaal en groeit nog steeds. Internationaal gezien is Nederland koploper in het gebruik van social media.

Ned koploper

(De Volkskrant, 2013)