Een nieuw wetsontwerp wordt klaar gestoomd door Johan Vande Lanotte. Het houdt een belangrijk hervorming in van de inning van de auteursrechten.  Vooral kleinere maatschappijen zoals de JAM, die auteursrechten int voor journalisten, vrezen voor drastische veranderingen in het gedrang.

Sabam is vooral niet te spreken over de oprichting van een nieuwe regulator die zelf beslissingen zal kunnen nemen.  Dat druist in tegen alle internationale rechtsregels, aldus Jérôme Van Win.  Sabam is ook van plan om het juridisch aan te vechten als het wetsontwerp ongewijzigd wordt goedgekeurd.  De maatschappij probeert intussen een petitie te houden bij zijn leden.

Klik hier voor het volledige artikel.

(Preter, 2013)

Advertentie