Hoewel de kans op werk slinkt, neemt het aantal gediplomeerde journalisten toe. Overlevingstip: specialiseren en digitaliseren. En zorg voor een lange stage; het meeste leer je immers op de werkvloer. Volgens een studente journalistiek vindt de helft van haar klasgenoten geen job. Enkel de uitblinkers breken door terwijl dit vroeger niet het geval was. De verkoop van tijdschriften daalt mede door de opkomst van bloggers, twitteraars en andere digitale publicisten. Ze komen tot de conclusie dat de opleidingen meer moeten aanleunen bij de digitale praktijk. Het is niet langer genoeg om een goede journalist te zijn, je moet ondernemen, computerprogramma’s schrijven, verhalen vertellen, je eigen community beheren op sociale media. Er zijn twee belangrijke zaken die moeten veranderen:  de selectie van studenten die journalistiek willen studeren moet strenger voor en tijdens de opleiding en de opleidingen moeten specialiseren. 

(Benjamin, 2013)

 

 

Advertentie