De Groene Amsterdammer heeft interesse in het blad Opzij dat te koop staat omdat ze qua inhoud op één lijn zitten. Volgens de Groene Amsterdammer speelt geld niet zo’n grote rol. Opzij is een feministisch maandblad en dit past goed bij het nieuwsgierige karakter van De Groene Amsterdammer. Opzij heeft met enkele kandidaat kopers gepraat en zegt dat De Groene Amsterdammer wel kans maakt.

(Hollak, 2013)

Advertentie