De persbereikstudie van het CIM die op 24 september verscheen, luidt het begin van een nieuw tijdperk in, onder andere door de introductie van indicatoren die ook rekening houden met de digitale platformen. Zoals Bernard Cools (Space), voorzitter van de Technische Perscommissie van het CIM samenvat in de (lange) methodologische inleiding van de nieuwe studie, “beginnen we aan het onderzoek van het bereik van mediawerken ontstaan uit de perswereld”. Zoals reeds aangekondigd, presenteert de nieuwe studie voortaan drie leesindicatoren: eentje voor de papieren versie, eentje voor de papieren en digitale versies (pdf en apps, met uitzondering van de website) en tot slot een cijfer voor Total Brand. Dat omvat alle versies en alle platformen, met inbegrip van de websites. Bij de nieuwe cijfers hoort een aantal regels. De eerste bepaalt dat de resultaten uit het onderzoek 2012-2013 niet vergeleken mogen worden met die uit de vorige resultaten, zelfs niet voor de LLP van de papieren versies. Verder geldt de absolute regel dat de Total Brand-indicator nooit als een variabele voor mediaplanning gebruikt mag worden. Hij dient enkel voor analytische bewerkingen: profielen, segmentaties en andere gekruiste gegevens. “De doelstelling van de indicator is voornamelijk de media een idee geven van de totale omvang van hun merk en de bijhorende doelgroepen. Tot daar en niet verder gaat de analyse”, benadrukt Cools. Rest Paper + Digital, de indicator die de uitgevers graag als de nieuwe currency willen beschouwen. “Die zou gehanteerd moeten worden voor de mediaplanning, tenminste als wel degelijk blijkt dat de standaard commercialisering van de pers evolueert naar een gezamenlijke verkoop van Paper + Digital, parallel bij wat door de studie geregistreerd wordt. Dat is in elk geval wat de dagbladpers aangekondigd heeft voor het najaar van 2013.” Nog nieuw is het feit dat de studie voortaan elk semester zal verschijnen, op basis van een ‘glijdende’ field van 10.000 interviews. De volgende publicatie die gepland is voor maart 2014, berust voor de helft op de enquêtes die afgenomen worden tussen 1 december 2012 en 31 mei 2013 (en die onder de huidige publicatie vallen, want die dekt de periode van 1 juli 2012 tot 31 mei 2013) en voor helft op nieuwe enquêtes, afgenomen tijdens de periode van 1 juni tot 30 november 2013. De publicatie van de bereikcijfers van de GRP is wegens technische problemen uitgesteld.  Als het gaat om de vraag naar welke dragers de sterkste impact van digital voelen, zijn alle blikken natuurlijk gericht op de dagbladpers. Het blijkt wel degelijk dat het de ‘kwaliteitskranten’ zijn die het meest bereik waarmaken op de digitale dragers.

CIM-2010-LOGO-RVB

Media. (2013, september 26). Opgehaald van Media Marketing: http://www.mm.be/nl/article/media/09-26-2013/12071/cim-persstudie-2012-2013-niet-te-vergelijken

 

Advertentie