De tijden veranderen in het medialandschap. Vroeger was er enkel geschreven pers, nu ook digitale. Het CIM (Centrum voor Informatie over de Media) moet hier ook de nodige aanpassingen voor nemen. De digitale pers wordt steeds belangrijker. Mensen kijken via websites het journaal, lezen artikels online, via hun smartphone,… De inhoud is identiek. 

De federatie is heel blij met de vorderingen van het CIM. Het vertegenwoordigt het hele publiek van de papieren versies en van de digitale versies. Zo wordt er een indicator weergegeven van wat de lezer voor elke titel biedt.

Elke dag heeft de dagbladpers ongeveer 2 miljoen lezers. Dit is bijna twee op de drie mensen in de Franstalige gemeenschap. Je zou kunnen zeggen dat het een revolutie is. (La presse quotidienne ragaillardie par le numérique, 2013)

La presse quotidienne ragaillardie par le numérique. (2013, september 25). La Libre Belgique, p. 30.

 

Advertentie